[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
  ข้อมูลนักเรียน

  ข้อมูลครู

สรุปโครงการรินน้ำใจฯ


Link ต่างๆ
สานฝันกีฬาฯ

 
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 193 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ รุฮัยน่า หมะจิ
10/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ DRTA( อ่าน : 281 / ดาวน์โหลด : 778 ) เจ้าของ นางศทิดา ศรีรักษ์
4/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
3 แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้พื้นฐานการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 269 / ดาวน์โหลด : 946 ) เจ้าของ นางสุจิตรา แซ่ตั้ง
2/ธ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 แบบฝึกเขียนสรุปความแบบ KWL PLUS( อ่าน : 258 / ดาวน์โหลด : 976 ) เจ้าของ นางกานด์ธีร บุตรพงศา
15/พ.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
5 ชุดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ แบบสือเสาะหาความรู้( อ่าน : 230 / ดาวน์โหลด : 963 ) เจ้าของ นางกานด์ธีร บุตรพงศา
15/พ.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
6 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น (Probability)( อ่าน : 382 / ดาวน์โหลด : 178 ) เจ้าของ นางจินดา ใจแปง
19/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
7 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔( อ่าน : 493 / ดาวน์โหลด : 327 ) เจ้าของ นางอ้อมใจ แก้วเพ็ชร
21/ก.ย./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
8 การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่าย วิชาการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 392 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายกรกช จันทร์บุญพิทักษ์
21/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 19 ถนนรวมวิทย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ 0-7323-0449 โทรสาร 0-7323-1381 e-mail : ws.wirarat@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5