[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายกรกช จันทร์บุญพิทักษ์
ชื่อเล่น : 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
12/3/2527
อายุ : 
36
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
[email protected]rat.ac.th  
ที่อยู่ : 
152 หมู่ 2 ต.หนองครก
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
33000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0899469997
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท