ชื่อ - นามสกุล :นายคึกฤทธิ์ ณ ปัตตานี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :