ชื่อ - นามสกุล :นางอารมณ์ หมื่นรุ่น
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :