1389

จำนวนนักเรียน

90

จำนวนครูและบุคลากร

44

จำนวนห้องเรียน