ติดต่อเรา

โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”

19 ถนนรวมวิทย์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

โทรศัพท์ 073-230449 โทรสาร 073-231381

E-mail : [email protected]

Facebook : www.facebook.com/wirarat/