ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวปภาสิภัค แดงเจย์
รองผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ