แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง : แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัดทำ : นางสาวพาซีย๊ะ อาบู ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา